[ΟΠΣ 5070384] «Υποστήριξη της ασφαλούς και ομαλής επαναλειτουργίας των προβλεπόμενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με παροχή υγειονομικού υλικού στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων»

 

Ένταξη της Πράξης «Υποστήριξη της ασφαλούς και ομαλής επαναλειτουργίας των προβλεπόμενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με παροχή υγειονομικού υλικού στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» με Κωδικό ΟΠΣ 5070384 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail