Προγραμματική Περίοδος 2021-2027

Προγραμματική Περίοδος 2021-2027 – Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων

Πρόγραμμα “Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή 2021-2027”

Εγκεκριμένο Πρόγραμμα “Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή 2021-2027”

Απόφαση Έγκρισης Προγράμματος ΕΕ C(2022)4446/22-06-2022Παράρτημα ΙΠαράρτημα ΙΙ.

Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή- Infographic

Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή- Σύνοψη Προγράμματος 

Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή- Animation Video

 

1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος , Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2022 

Πρόσκληση 

Ημερήσια Διάταξη

Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής Παρακαλούθησης

1η Απόφαση 1ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης του  ΠΑΔΚΣ (ZIP/706KB)

1η Γραπτή Διαδικασία (2η ΕΠΠΑ) 03/2023 –Έγκριση κριτηρίων επιλογής πράξεων στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 7 – Τεχνική Βοήθεια του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» 2021-2027.

2η Γραπτή Διαδικασία (3η ΕΠΠΑ) 04/2023 Έγκριση κριτηρίων επιλογής πράξεων στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 6 «Επισιτιστική Βοήθεια και Υλική Στέρηση» του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» 2021-2027.

Κανονισμοί ΕΕ 2021-2027

Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1060 Κοινών Διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το ΤΣ, το ΤΔΜ και το ΕΤΘΑΥ

Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1057 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+)

 

Εγκύκλιοι – Κατευθύνσεις για την κατάρτιση των Προγραμμάτων 2021-2027 

Κατευθύνσεις για την επίσημη υποβολή των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027, Οκτώβριος 2021

Κατευθύνσεις για την προετοιμασία υποβολής Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027, Ιούνιος 2021

Έγγραφο Εργασίας Ι – Η λογική παρέμβασης και οι δείκτες στο πλαίσιο σχεδιασμού των Προγραμμάτων της ΠΠ 2021-2027, Απρίλιος 2021

2η Εγκύκλιος για την προετοιμασία του σχεδιασμού των Προγραμμάτων 2021-2027 – Παράρτημα V, Νοέμβριος 2020

1η Εγκύκλιος για το σχεδιασμό του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης: ΕΣΠΑ 2021-2027 στο πλαίσιο του αναπτυξιακού προγραμματισμού, Ιούνιος 2019 

Απόφαση – Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Σχεδιασμού Προγράμματος  για την Απασχόληση και την Εκπαίδευση 2021-2027, Νοέμβριος 2020

Κατάρτιση Προγράμματος “Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή 2021-2027”

Πρόγραμμα “Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή” 2021-2027 – 2η επίσημη υποβολή στην ΕΕ, Ιούνιος 2022 

Πρόγραμμα “Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή” 2021-2027 – 1η επίσημη υποβολή στην ΕΕ, Οκτώβριος 2021

Πρόγραμμα “Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή” 2021-2027 – Σύνοψη, Οκτώβριος 2021 

1ο Σχέδιο Προγράμματος για την Απασχόληση και την Εκπαίδευση (προσωρινός τίτλος), άτυπη υποβολή, Ιούνιος 2021

Δημόσια Διαβούλευση επί του σχεδίου του Συνοπτικού Κειμένου του Προγράμματος για την Απασχόληση και την Εκπαίδευση 2021-2027, Ιανουάριος 2021. Η διαδικασία διαβούλευσης έχει ολοκληρωθεί.

Ερωτήσεις, σχόλια και παρατηρήσεις για το Πρόγραμμα “Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή 2021-2027”, μπορούν να υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση diavouleusi@epeaek.gr.

 

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail