Εκπαίδευση

Ο Τομέας Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης περιλαμβάνει ένα σύνολο παρεμβάσεων σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης από την προεισαγωγική εκπαίδευση έως και τη μεταδιδακτορική έρευνα καθώς και μια σειρά δράσεων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών.