Κατάλογος Προμηθευτών-Παρόχων Υπηρεσιών της ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ

Για παροχή πρόσθετων πληροφοριών και για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο Μητρώο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη διεύθυνση:

Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης,
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ
Κοραή 4, 10564, Αθήνα
κα Ελπινίκη Μαγιάση, Τηλ.: 210 327 8022, Φαξ : 210 327 8128, Email: nmagiasiepeaek.gr

Τροποποίηση / Επικαιροποίηση της αρ. πρωτ. 3199/11-03-2016  (Α.Δ.Α.:731Τ4653Ο7-ΣΜΧ) Απόφασης

Διαμοιράστε το
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail