Το εγκεκριμένο ΕΠ / Αναθεωρήσεις του ΕΠ

Το Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020”

7/12/2023 (7η Αναθεώρηση)

Το ΕΠ “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020”

Η Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής C(2023) 8633/7.12.2023

 

Το Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020”

01/12/2021 (6η Αναθεώρηση)

Το ΕΠ “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020”

Η Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής C(2021) 8879/01.12.2021

 

10/12/2020 (5η Αναθεώρηση)

Το ΕΠ “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020”

Η Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής C(2020) 9115/10.12.2020

 

20/07/2020 (4η Αναθεώρηση)

Το ΕΠ “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020”

Η Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής C(2020) 5103/20.07.2020

 

19/12/2019 (3η Αναθεώρηση)

Το ΕΠ “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020”

Η Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής C(2019) 9420/19.12.2019

 

13/12/2018 (2η Αναθεώρηση)

Το ΕΠ “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020”

Η Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής C(2018) 8768/13.12.2018

 

18/12/2017 (1η  Αναθεώρηση)

To ΕΠ “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020”

Η Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής C(2017) 8798/18.12.2017

 

17/12/2014 (Αρχική Έγκριση)

Το πλήρες κείμενο με την Εκτελεστική Απόφαση έγκρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»  

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail