Το εγκεκριμένο ΕΠ / Αναθεωρήσεις του ΕΠ

Το πλήρες κείμενο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020»

 

18/12/2017 (1η  Αναθεώρηση)

To πλήρες κείμενο του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020»

Η Απόφαση της Επιτροπής (C_2017_8798/18.12.2017)

 

17/12/2014 (Αρχική Έγκριση)

Το πλήρες κείμενο με την Απόφαση έγκρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»  

Διαμοιράστε το
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail