[ΟΠΣ 5039873] Eθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την προώθηση της Κ.Α.Λ.Ο. (Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία)

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης “Eθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την προώθηση της Κ.Α.Λ.Ο. (Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία)» με κωδικό ΟΠΣ 5039873 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail