[ΑΝΑΔ25] «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα»

 Αναρτήθηκε | Η πρόσκληση έχει κλείσει

Πρόσκληση με κωδικό ΑΝΑΔ25 και τίτλο «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα»  για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» στους Άξονες Προτεραιότητας 1,4 και 5, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail