[ΟΠΣ 5074517] Ενίσχυση του Ρόλου της Ε.Σ.Ε.Ε για τη διευκόλυνση της διαδοχής στον Ελληνικό Εμπορικό Κλάδο

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης “Ενίσχυση του Ρόλου της Ε.Σ.Ε.Ε για τη διευκόλυνση της διαδοχής στον Ελληνικό Εμπορικό Κλάδο”  με κωδικό ΟΠΣ 5074517 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020.”

 

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail