[ΑΝΑΔ07] Θεσμική και Επιχειρησιακή Ενδυνάμωση των Κοινωνικών Εταίρων

 Αναρτήθηκε | Η πρόσκληση έχει κλείσει

Πρόσκληση με κωδικό ΑΝΑΔ07 και τίτλο “Θεσμική και Επιχειρησιακή Ενδυνάμωση των Κοινωνικών Εταίρων31/12/2020” για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ” στους Άξονες προτεραιότητας 1,4 και 5, οι οποίο συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

Αρχική Πρόσκληση
Συνοδευτικά Αρχεία
    Διαμοιράστε το
    Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail