[ΑΝΑΔ35] Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στους Δήμους και τις περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων.

  | Η πρόσκληση έχει κλείσει

Πρόσκληση με κωδικό ΑΝΑΔ35 και τίτλο “Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στους Δήμους και τις περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων”  για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση” στους Άξονες Προτεραιότητας 2, και 4 οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail