[ΕΔΒΜ187] ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΟΔΙΠ των ΑΣΕΙ

 

Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ 187  και τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΟΔΙΠ των ΑΣΕΙ»  για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π.  «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στον Άξονα Προτεραιότητας 6, οι οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail