[ΟΠΣ 5005518] ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΜΠΥΛΗ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΝΑ ΕΞΗΓΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ;

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΜΠΥΛΗ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΝΑ ΕΞΗΓΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ;» με Κωδικό ΟΠΣ 5005518 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail