[ΟΠΣ 5050589] Λεύκιππος: μια Αποστολή νανο-δορυφόρων για τη Μελέτη της Αλληλεπίδρασης Φορτισμένων Σωματιδίων με Ηλεκτρομαγνητικά Κύματα

 

Ένταξη της Πράξης «Λεύκιππος: μια Αποστολή νανο-δορυφόρων για τη Μελέτη της Αλληλεπίδρασης Φορτισμένων Σωματιδίων με Ηλεκτρομαγνητικά Κύματα» με Κωδικό ΟΠΣ 5050589 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail