[ΟΠΣ 5045744] Δράσεις υποστήριξης της λειτουργίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ως διακιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ

 

Ένταξη της Πράξης «Δράσεις υποστήριξης της λειτουργίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου ΑΘηνών ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ» με Κωδικό ΟΠΣ 5045744 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail