[ΟΠΣ 5130326] Αναβάθμιση της ποιότητας Πανεπιστημίου Πειραιώς για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία του. Υποστήριξη της ΜΟ.ΔΙ.Π.

 

Ένταξη της Πράξης «Αναβάθμιση της ποιότητας Πανεπιστημίου Πειραιώς για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία του. Υποστήριξη της ΜΟ.ΔΙ.Π.» με Κωδικό ΟΠΣ 5130326 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail