[ΟΠΣ 5005218] Ανάπτυξη επιτόπιας μεθόδου για τη μελέτη υποθαλάσσιων εκροών υπογείων υδάτων στην παράκτια ζώνη με χρήση ραδιοϊχνηθετών

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Ανάπτυξη επιτόπιας μεθόδου για τη μελέτη υποθαλάσσιων εκροών υπογείων υδάτων στην παράκτια ζώνη με χρήση ραδιοϊχνηθετών» με Κωδικό ΟΠΣ 5005218 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail