«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ» για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου κ. Γιώργος Ιωαννίδης υπέγραψε σήμερα την  ένταξη της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών» για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. O προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται σε 174.720€.

Σκοπός είναι η δημιουργία, η οργάνωση και η ενίσχυση μιας συγκροτημένης δομής κοινωνικής μέριμνας και συμβουλευτικής για την υποστήριξη μειονεκτούντων φοιτητών (ΑμεΑ, ΕΚΟ και χαμηλών εισοδηματικών τάξεων) τόσο σε ψυχολογικό και καθοδηγητικό επίπεδο όσο και σε οικονομικό επίπεδο, ώστε να καταστεί εφικτή η ισότιμη συμμετοχή τους και η έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Οι δράσεις της δομής θα περιλαμβάνουν:

  • Παροχή υποτροφιών σε φοιτητές ευπαθών κοινωνικών ομάδων
  • Εξυπηρέτηση φοιτητών (μεταφορά) με κινητικά προβλήματα
  • Υποστήριξη φοιτητών με μαθησιακά προβλήματα ή δυσκολίες προσαρμογής

Η μονάδα θα εξυπηρετεί τους φοιτητές των ακαδημαϊκών πόλων του Πανεπιστημίου, της Κοζάνης και της Φλώρινας, που εδρεύουν τα Τμήματά του. Για την αποτελεσματικότερη υποστήριξη των φοιτητών η παραπάνω δομή:

  • Θα προσδιορίσει και θα καταγράψει τους φοιτητές των ευπαθών και κοινωνικών ομάδων.
  • Θα προσδιορίσει τις ανάγκες και τα προβλήματα τους ώστε να τύχουν στοχευόμενης και αποτελεσματικότερης υποστήριξης.
  • Θα παρακολουθεί την πορεία και την εξέλιξη τους μετά την ανάληψη και εφαρμογή των σχετικών δράσεων.

Δείτε το ΔΤ

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail