Προβολή έργων ΕΚΤ ως καλές πρακτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση- Ελλάδα

Στο πλαίσιο προβολής των έργων που υλοποιούνται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση ως καλές πρακτικές, η πράξη “Ειδικές Δράσεις Ένταξης στην Απασχόληση για Νέους/Νέες με Αναπηρία”, που συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση”, παρουσιάζεται στην επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ:

Ειδικές Δράσεις Ένταξης στην Απασχόληση για Νέους/Νέες με Αναπηρία

Η Πράξη είναι ανοικτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2022

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail