Προβολή έργων ΕΚΤ ως καλές πρακτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση- Ελλάδα

Στο πλαίσιο προβολής των έργων που υλοποιούνται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση ως καλές πρακτικές, η πράξη “Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής εμπειρίας για 1.100 ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών”, που συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση”, παρουσιάζεται στην επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ:

Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας για 1.100 ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail