ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ- ΕΔΒΜ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης

Δημοσιεύεται παρακάτω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ- ΕΔΒΜ για την πλήρωση δέκα (10) θέσεων εργασίας Πανεπιστημιακής ή/και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ανεξαρτήτου ειδικότητας. Η πρόσκληση απευθύνεται προς τους υπαλλήλους των Ειδικών Υπηρεσιών του Ν.4314/2014 και στην Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ Α.Ε.. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ενυπόγραφα τις αιτήσεις και τα βιογραφικά σημειώματα, στην παρακάτω διεύθυνση:

ΕΥΔ ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Μονάδα Γ’ Οργάνωσης και Υποστήριξης

ΚΟΡΑΗ 4, 2ος όροφος, ΤΚ 10564, ΑΘΗΝΑ.

Με την ένδειξη:  «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Απαιτούμενα συνοδευτικά:

Αίτηση προς ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ

Τυποποιημένο βιογραφικό

Υπεύθυνη δήλωση- Συμπληρωμένη

Οδηγίες συμπλήρωσης βιογραφικού

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail