ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» (ΕΥΔ ΠΑΔΚΣ) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Δημοσιεύεται η υπ’αρ. 83551/19-09-2023 (ΑΔΑ: 6ΜΓΟΗ-ΚΙΖ) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΕΥΔ ΠΑΔΚΣ για την πλήρωση οκτώ (8) θέσεων εργασίας. Η πρόσκληση απευθύνεται προς τους υπαλλήλους των Ειδικών Υπηρεσιών των Νόμων 4914/2022 και 4314/2014 και της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ Α.Ε..

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις και τα βιογραφικά σημειώματα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

nlazarid@epeaek.gr ή kmouk@epeaek.gr με θέμα: «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ε.Υ.Δ. Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή».

Συνοδευτικά Αρχεία

 

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail