Πρόσκληση εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αξιολογητών/τριών του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΕΣΠΑ 2014-2020) εν όψει της Πράξης: «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών – Β΄ κύκλος»

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Υποτροφιών του ΙΚΥ: «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών – Β΄ κύκλος» καλούνται τα μέλη ΔΕΠ και οι Ερευνητές/τριες των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και των Ερευνητικών Φορέων της χώρας, να εγγραφούν στην «Ηλεκτρονική Εφαρμογή Μητρώου Αξιολογητών». Τα ήδη εγγεγραμμένα μέλη του Μητρώου μπορούν να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους.

Εν όψει της παραπάνω Πράξης θα απαιτηθεί αξιολόγηση ερευνητικών προτάσεων για την οποία οι εγγεγραμμένοι αξιολογητές/τριες θα κληθούν να δηλώσουν διαθεσιμότητα.

Το Μητρώο θα είναι ανοικτό για εγγραφές και επικαιροποίηση στοιχείων από το Σάββατο 25.05.2019 έως και τη Δευτέρα 10.06.2019.

Ακολουθούν οδηγίες για εγγραφή ή επικαιροποίηση των στοιχείων σας.

Για ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία μπορείτε να απευθύνεστε στην ομάδα τεχνικής υποστήριξης: edbmreg@gmail.com

Δείτε το ΔΤ

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail