Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για 2.260 άτομα σε υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου – ΥΠΥΤ

Από τη Δευτέρα 24/7 και ώρα 12:00 έως και το Σάββατο 29/9 και ώρα 23:59 οι αιτήσεις των παρόχων κατάρτισης για τη δράση:
Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για 2.260 άτομα σε υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου – Υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο voucher.gov.gr
Η δράση χρηματοδοτείται από το Ε.Π “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014-2020”, με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

 

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail