Ολοκληρώθηκε η 6η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ_ΑΝΑΔΕΔΒΜ (#ΕΣΠΑ 2014-2020)

Ολοκληρώθηκε η 6η και τελική συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του #ΕΠ_ΑΝΑΔΕΔΒΜ (#ΕΣΠΑ 2014-2020) με προεδρεύουσα την Ειδική Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΚΤ, κα. Νίκη Δανδόλου, παρουσία των Γενικών Γραμματέων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, κ. Γιώργου Βούτσινου, Εργασιακών Σχέσεων, κας Άννας Στρατινάκη και των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, DG EMPL.

Κατά τις εργασίες της Επιτροπής Παρακολούθησης του #ΕΠ_ΑΝΑΔΕΔΒΜ παρουσιάστηκαν η πρόοδος υλοποίησής του και η σημαντική συνδρομή του στον τομέα της απασχόλησης, στη συνεχή βελτίωση της εκπαίδευσης και στην υποστήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και την κοινωνική τους ένταξη. Μεταξύ άλλων το #ΕΠ_ΑΝΑΔΕΔΒΜ συμπεριέλαβε οριζόντιες συστημικές παρεμβάσεις για την υποστήριξη των αρμόδιων φορέων.

Τα μέλη ενημερώθηκαν για την εξέλιξη του Σχεδίου Αξιολόγησης καθώς και για τις ενέργειες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με παρουσίαση των αποτελεσμάτων από την υλοποίηση των έργων των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) και Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης από τη ΔΥΠΑ – Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης , την αναβάθμιση της ποιότητας της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), τις εργασίες του Study in Greece και του Κέντρου Ελληνικού και Κινεζικού Πολιτισμού (ΚΕΛΚΙΠ) που συμβάλλουν στη διεθνοποίηση των προγραμμάτων της ανώτατης εκπαίδευσης. Τέλος, η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας ΥΠΑΙΘ παρουσίασε τις παρεμβάσεις : εισαγωγή των αγγλικών στο νηπιαγωγείο; δράσεις συμπεριληπτικής εκπαίδευσης (εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη) για την ισότιμη πρόσβαση μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο εκπαιδευτικό σύστημα; τη Μαθητεία (μεταλυκειακό έτος) των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), ενός έργου που η ΕΕ επέλεξε ως καλή πρακτική των έργων του ΕΚΤ και παρουσίασε στην Ετήσια Έκθεσή της (2019).

Παρουσιάσεις :
Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail