[ΕΔΒΜ72] Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του T.E.I. Αθήνας

 Αναρτήθηκε

Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ72 και τίτλο «Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας» για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στον Άξονα Προτεραιότητας 6, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

Αρχική Πρόσκληση
    Διαμοιράστε το
    Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail