[ΕΔΒΜ123] Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας

 Αναρτήθηκε

Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ123 και τίτλο «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας» για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9 οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail