[ΑΠΚΟ04] «Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση και Πιστοποίηση στο αντικείμενο του Ψηφιακού Μάρκετινγκ για ανέργους έως 29 ετών σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον κλάδο του Τουρισμού»

 Αναρτήθηκε | Η πρόσκληση έχει κλείσει
Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail