[ΕΔΒΜ119] Σχεδιασμός και υλοποίηση επιμορφωτικών παρεμβάσεων μικρής κλίμακας στις θεματικές ενότητες του Γλωσσικού Εγγραμματισμού, του Εγγραμματισμού στα Μαθηματικά και του Εγγραμματισμού στις Φυσικές Επιστήμες

 Αναρτήθηκε

Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ119 και τίτλο «Σχεδιασμός και υλοποίηση επιμορφωτικών παρεμβάσεων μικρής κλίμακας στις θεματικές ενότητες του Γλωσσικού Εγγραμματισμού, του Εγγραμματισμού στα Μαθηματικά και του Εγγραμματισμού στις Φυσικές Επιστήμες» για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

Αρχική Πρόσκληση
Συνοδευτικά Αρχεία
    Διαμοιράστε το
    Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail