[ΑΝΑΔ50] Σχεδιασμός και πιλοτική εφαρμογή της δράσης “Νταντάδες της γειτονιάς”

 Αναρτήθηκε | Η πρόσκληση έχει κλείσει

Πρόσκληση με κωδικό ΑΝΑΔ50 και τίτλο “Σχεδιασμός και πιλοτική εφαρμογή της δράσης “Νταντάδες της γειτονιάς” για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” στους Άξονες Προτεραιότητας 2,4 & 5, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail