[ΑΝΑΔ19] Πρόσκληση προς τον ΟΑΕΔ με τίτλο ‘Επαναπροσδιορισμός του Επιχειρησιακού Μοντέλου του ΟΑΕΔ’ για υποβολή πράξης (πράξεων) προς ένταξη στο ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ 2014-2020

 Αναρτήθηκε
Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail