[ΑΝΑΔ22] Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων σε κλάδους αιχμής 29-64

 Αναρτήθηκε | Η πρόσκληση έχει κλείσει

Πρόσκληση με κωδικό ΑΝΑΔ 22 και τίτλο “ Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων σε κλάδους αιχμής 29-64″για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ” στους Άξονες προτεραιότητας 2,4 και 5, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.). 

 

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail