[ΑΝΑΔ21] “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2016-2017”

 Αναρτήθηκε

Πρόκληση με κωδικό ΑΝΑΔ21 και τίτλο “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2016-2017” για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” στους Άξονες Προτεραιότητας 2,4 και 5, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail