[ΑΝΑΔ21] Πρόσκληση προς την ΕΕΤΑΑ για την υποβολή προτάσεων πράξεων σχετικά με την ‘Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2016-2017’, προκειμένου να ενταχθούν στο ΕΠΑΝΑΔ ΕΔΒΜ 2014-2020

 Αναρτήθηκε
Αρχική Πρόσκληση
Τροποποιήσεις
    Συνοδευτικά Αρχεία
        Διαμοιράστε το
        Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail