[ΑΝΑΔ18] Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων Ναυτικών και παροχή επαγγελματικής πιστοποίησης

 Αναρτήθηκε

Πρόσκληση με κωδικό ΑΝΑΔ18 και τίτλο “Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων Ναυτικών και παροχή επαγγελματικής πιστοποίησης” για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” στους Άξονες προτεραιότητας 2, 4 και 5, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail