[ΑΝΑΔ18] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ προς τη Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ για την υποβολή πρότασης σχετικά με ‘Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων Ναυτικών και παροχή επαγγελματικής πιστοποίησης’ στο ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ 2014-2020

 Αναρτήθηκε
Διαμοιράστε το
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail