[ΑΝΑΔ08] Προώθηση απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα 2014-2015

 Αναρτήθηκε

Πρόσκληση με κωδικό ΑΝΑΔ08 και τίτλο «Προώθηση απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα 2014-2015» για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π.«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στους Άξονες Προτεραιότητας 2,4 και 5, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ)

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail