[ΑΝΑΔ08] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Προώθηση απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα 2014-2015»

 Αναρτήθηκε
Αρχική Πρόσκληση
Τροποποιήσεις
    Συνοδευτικά Αρχεία
        Διαμοιράστε το
        Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail