[ΑΝΑΔ20] Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων προς την ΕΥΕ ΕΚΤ με τίτλο ‘Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στους Γενικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων’ για ένταξη στο ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ 2014-2020

 Αναρτήθηκε
Αρχική Πρόσκληση
Τροποποιήσεις
    Συνοδευτικά Αρχεία
        Διαμοιράστε το
        Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail