[ΑΝΑΔ20] Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στους Γενικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων

 Αναρτήθηκε | Η πρόσκληση έχει κλείσει

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων με κωδικό ΑΝΑΔ20 και τίτλο ‘Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στους Γενικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων’ για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” στον  Άξονα Προτεραιότητας 2 ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ)

Αρχική Πρόσκληση
Συνοδευτικά Αρχεία
      Διαμοιράστε το
      Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail