[ΑΝΑΔ11] Ολοκλήρωση του Συστήματος Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας

 Αναρτήθηκε | Η πρόσκληση έχει κλείσει

Πρόσκληση με κωδικό ΑΝΑΔ11 και τίτλο “Ολοκλήρωση του Συστήματος Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας” για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ” στους Άξονες προτεραιότητας 1,4 και 5, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.). 

 

 

 

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail