[ΑΝΑΔ11] Πρόσκληση για την ‘Ολοκλήρωση του Συστήματος Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας’ στο ΕΠ ‘Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση’ 2014-2020

 Αναρτήθηκε
Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail