[ΕΔΒΜ196] Προώθηση Μελέτης Αρχαίου Ελληνικού και Κινεζικού Πολιτισμού

 Αναρτήθηκε

Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ196  και τίτλο «Προώθηση Μελέτης Αρχαίου Ελληνικού και Κινεζικού Πολιτισμού» για την υποβολή προτάσεων στο ΕΠ «Ανάπτυξη  Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8, 9, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail