[ΑΝΑΔ03] Πρόγραμμα Μαθητείας για Νέους 15-24 ετών

 Αναρτήθηκε | Η πρόσκληση έχει κλείσει

Πρόσκληση με κωδικό ΑΝΑΔ03 και τίτλο “Πρόγραμμα Μαθητείας για Νέους 15-24 ετών ” για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ” στον Άξονα προτεραιότητας 3, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ).

 

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail