[ΑΝΑΔ55] Πρόγραμμα Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης ανέργων στον τομέα της Αλιείας

  | Η πρόσκληση έχει κλείσει

Πρόσκληση με κωδικό ΑΝΑΔ55 και τίτλο «Πρόγραμμα Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης ανέργων στον τομέα της Αλιείας» για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” στους Άξονες Προτεραιότητας 2,4, & 5, οι οποίο συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Αρχική Πρόσκληση
Συνοδευτικά Αρχεία
    Διαμοιράστε το
    Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail