[ΑΝΑΔ77] Πρόγραμμα Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης ανέργων στις σύγχρονες τουριστικές υπηρεσίες για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος

 Αναρτήθηκε | Η πρόσκληση έχει κλείσει

Πρόσκληση με κωδικό ΑΝΑΔ 77 και τίτλο “Πρόγραμμα Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης ανέργων στις σύγχρονες τουριστικές υπηρεσίες για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος” για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα” Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020″, στους Άξονες Προτεραιότητας 2,4 & 5 οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)

Αρχική Πρόσκληση
Τροποποιήσεις
Συνοδευτικά Αρχεία
    Διαμοιράστε το
    Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail