[ΑΝΑΔ76] Πρόγραμμα Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης ανέργων σε εναλλακτικές μορφές θαλάσσιου τουρισμού

  | Η πρόσκληση έχει κλείσει

Πρόσκληση με κωδικό ΑΝΑΔ76 και τίτλο “Πρόγραμμα Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης ανέργων σε εναλλακτικές μορφές θαλάσσιου τουρισμού” για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” στους Άξονες προτεραιότητας 2,4 & 5, οι οποίο συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) 

Αρχική Πρόσκληση
Τροποποιήσεις
Συνοδευτικά Αρχεία
    Διαμοιράστε το
    Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail