[ΑΝΑΔ59] Πρόγραμμα προεργασίας για 10.000 ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας

 Αναρτήθηκε

Πρόσκληση με κωδικό ΑΝΑΔ 59 και τίτλο “Πρόγραμμα προεργασίας για 10.000 ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας” για την υποβολή προτάσεων  στο Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” στον Άξονα Προτεραιότητας 3, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από την “Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ)”.

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail