[ΟΑΕΔ02] Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 1.295  ανέργων νέων, ηλικίας 25-29 ετών

 Αναρτήθηκε

(ΟΑΕΔ) «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 1.295  ανέργων νέων, ηλικίας 25-29 ετών». Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, με την πρόσληψη 1.295 ανέργων, ηλικίας 25-29 ετών. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα και εντάσσεται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail