[ΑΝΑΔ14] Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για νέους 25-29 ετών

 Αναρτήθηκε | Η πρόσκληση έχει κλείσει

 Πρόσκληση με κωδικό ΑΝΑΔ14 και τίτλο “ Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για νέους 25-29 ετών” για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ” στον Άξονα προτεραιότητας 3 ο οποίος συγχρηματοδοτείται από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ).  

 

Αρχική Πρόσκληση
Συνοδευτικά Αρχεία
      Διαμοιράστε το
      Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail