[ΑΝΑΔ12] Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για νέους 18-24 ετών

 Αναρτήθηκε | Η πρόσκληση έχει κλείσει

Πρόσκληση με κωδικό ΑΝΑΔ12 και τίτλο “Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για νέους 18-24 ετών” για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” στον Άξονα Προτεραιότητας 3 ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ)

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail