[ΕΚΤΠ03] Πρακτική άσκηση σπουδαστών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) επί πλοίου για την εκπλήρωση του β’ θαλάσσιου εκπαιδευτικού ταξιδιού τους

 Αναρτήθηκε

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με τίτλο “Πρακτική άσκηση σπουδαστών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) επί πλοίου για την εκπλήρωση του β’ θαλάσσιου εκπαιδευτικού ταξιδιού τους” (κωδ. ΕΚΤΠ03)

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail