[ΕΔΒΜ139] Πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων ΙΕΚ

 Αναρτήθηκε

 Πρόσκληση με τίτλο “Πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων ΙΕΚ” και κωδ. ΟΠΣ ΕΔΒΜ139 για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π.«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail