[ΕΔΒΜ105] Πληροφοριακό Σύστημα Υποστήριξης Μαθητείας

 Αναρτήθηκε

Πρόκληση με κωδικό ΕΔΒΜ105 και τίτλο «Πληροφοριακό Σύστημα Υποστήριξης Μαθητείας» για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στους Άξονες Προτεραιότητας 7, 8 και 9, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail