[ΑΝΑΔ29] Προώθηση στην απασχόληση των νέων 18-24 και 25-29 ετών μέσω μείγματος προγραμμάτων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης

 Αναρτήθηκε

Πρόσκληση με κωδικό ΑΝΑΔ29 και τίτλο “Προώθηση στην απασχόληση των νέων 18-24 και 25-29 ετών μέσω μείγματος προγραμμάτων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης (Πιλοτικό ΚΠΑ Καλλιθέας)” για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” στον Άξονα Προτεραιότητας 3, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ)

Αρχική Πρόσκληση
Τροποποιήσεις
    Συνοδευτικά Αρχεία
        Διαμοιράστε το
        Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail