[ΑΝΑΔ29] Προώθηση στην απασχόληση των νέων 18-24 και 25-29 ετών μέσω μείγματος προγραμμάτων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης

 Αναρτήθηκε | Η πρόσκληση έχει κλείσει

Πρόσκληση με κωδικό ΑΝΑΔ29 και τίτλο “Προώθηση στην απασχόληση των νέων 18-24 και 25-29 ετών μέσω μείγματος προγραμμάτων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης (Πιλοτικό ΚΠΑ Καλλιθέας)” για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” στον Άξονα Προτεραιότητας 3 ο οποίος συγχρηματοδοτείται από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ). 

 

Αρχική Πρόσκληση
Συνοδευτικά Αρχεία
      Διαμοιράστε το
      Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail